مجموعه مدارس آتیه

مجموعه مدارس غیر دولتی آتیه

02633414894 - 02633402254

آتیه,آتیه نو,بهترین دبستان کرج,بهترین دبستان مهر شهر,کتاب

سینوهه پزشک مخصوص فرعون

سینوهه پزشک مخصوص فرعون

نویسنده این کتاب میکا والتاری می باشد که توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.مقدمه ای از این کتاب را با هم می خوانیم.

علت اینکه مرا ازمصروشهرطبس تبعید کردند وبه اینجا فرستادند این است که من درزندگی،همه چیزداشـتم،می خواسـتم چیزی به دست بیاورم،که لازمه به دست آوردن آن این است که انسان همه چیز را ازدست بدهد.من می خواستم که حقیقت حکمفرما باشد و ریا و دروغ و ظاهرسازی از بین برود و نمی دانستم که......

دانلود1

دانلود2   • یک دیدگاه بنویسید
(ضروری)
(ضروری)کد امنیتی را وارد نمایید