مجموعه مدارس آتیه

متوسطه دوم دخترانه,دبیرستان دخترانه آتیه,متوسطه دوم دخترانه مهرشهر,متوسطه دوم دخترانه کرج,متوسطه دوم دخترانه آتیه,بهترین دبیرستان مهرشهر,بهترین دبیرستان دخترانه مهرشهر,بهترین منوسطه دوم مهرشهر,بهترین متوسطه دوم دخترانه مهرشهر,متوسطه دخترانه کرج,بهترین متوسطه دوم دخترانه کرج,بهترین دبیرستان دخترانه کرج

متوسطه دوم دخترانه آتیه ( دبیرستان )

متوسطه دوم دخترانه آتیه ( دبیرستان )

حضور کادر مدیریت و معلمان با تجربه و قدرتمند توانسته است که دبیرستان را به یکی از قوی ترین مجحوعه های منطقه تبدیل نماید.

نتایج درخشان در سالهای گذشته کنکور این نوید را به هر دانش آموزی می دهد که دبیرستان آتیه در منطقه مهرشهر در اوج مدارس قرار دارد.

نشانی : مهرشهر - بلوار شهرداری خ 104


متوسطه دوم دخترانه دبیرستان دخترانه آتیه متوسطه دوم دخترانه مهرشهر متوسطه دوم دخترانه کرج متوسطه دوم دخترانه آتیه بهترین دبیرستان مهرشهر بهترین دبیرستان دخترانه مهرشهر بهترین منوسطه دوم مهرشهر بهترین متوسطه دوم دخترانه مهرشهر متوسطه دخترانه کرج بهترین متوسطه دوم دخترانه کرج بهترین دبیرستان دخترانه کرج
  • یک دیدگاه بنویسید
(ضروری)
(ضروری)کد امنیتی را وارد نمایید