026-33402450
026-33402450
atiyehnosch@gmail.com
atiyehnosch@gmail.com
آموزش حرفه ای مداوم مدیران، مشاوران و معلّمان مجموعه توسط استادان عالی رتبة دانشگاهی و مؤلفین کتاب های درسی. تجهیز تمامی کلاس ها و فضاهای آموزشی به ابزار و وسایل هوشمند. تخصص و ابتکار مدیران و همکارانش توانسته با جلب اعتماد و حمایت اولیای دانش آموزان و ارائة برنامه های آموزشی و تربیتی اثربخش و روز آمد ، ایجاد محیطی شا و نوین برای کسب آموزش و پرورش فرزندان عزیزمان. شروع فعالیت مدارس آتیه و موفق همزمان در سال 1383 اتفاق افتاده است و پس از گذشت سالها مفتخریم که با پنج مدرسه به فرزندان عزیزمان خدمت رسانی نماییم.